Манай бодлогыг ойлгох
Бодлого
Манай Зар сурталчилгааны бодлого нь ямар төрлийн зар сурталчилгааны контентыг зөвшөөрөх талаар зааварчилгаа өгдөг. Сурталчлагчид захиалга өгөх үед зар бүрийг эдгээр бодлоготой нийцүүлэн хянадаг. Хэрэв та зар сурталчилгаагаа буруугаар зөвшөөрөөгүй гэж бодож байвал Бүртгэлийн чанар хэсэгт шийдвэрээ хянах хүсэлт гаргаж болно.


Манай Зар сурталчилгааны бодлого, Олон нийтийн стандарт эсвэл бусад Мета бодлого, нөхцөлийг зөрчих нь таны профайл, хуудас, зар сурталчилгааны бүртгэлийг хязгаарлахад хүргэж болзошгүйг санаарай. Эдгээр хязгаарлалтууд нь дараахь зүйлийг агуулж болно.

Холбоотой хуудсуудыг нийтлээгүй байна

Холбоотой хуудсанд зар сурталчилгаа явуулахыг хориглосон үед одоо байгаа заруудыг идэвхгүй болгох

Шинэ зар сурталчилгаа явуулах боломжийг хязгаарлаж байна

Хуудсуудыг нэгтгэх боломжийг хязгаарлаж байна

Нийгмийн асуудал, сонгууль эсвэл улс төрийн талаар сурталчилгаа явуулах зөвшөөрлийг цуцалж байна

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing